Форум » МАТЕРИАЛЫ АДВОКАТА П.В. ГОДЬМАША » План 1996 г. по этноликвидации русинской нации в Украине » Ответить

План 1996 г. по этноликвидации русинской нации в Украине

Годьмаш: ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА МІГРАЦІЇ 252021 м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, тел. 293-53-35, 293-22-07 Р\р в ОПЕРУ Національного банку України 269120278 МФО 300001 “ 7 “ жовтня 1996 р. № 13 – 884/2 Віце-прем’єр-міністрові України І.Ф.Курасу Шановний Іване Федоровичу! На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 05.09.96 р. № 17626/34 та від 25.09.96 р. № 17626/34 надсилаємо доопрацьований відповідно до зауважень і пропозицій міністерств і відомств “План заходів щодо розв’язання проблем українців-русинів”. Додаток: згадане на 5 арк. З повагою Перший заступник Голови (підпис) В.Трощинський Вик. Шевченко А.А. 293-38-39 (підпис) План заходів щодо розв’язання проблем українців-русинів 1. Чітко окреслити і задекларувати, базуючись на положеннях Конституції України, зокрема її статті 2, позицію Української Держави щодо безперспективності ідей відокремлення чи автономізацію Закарпаття на будь-якій основі – культурній, етнічній, адміністративно-територіальній тощо. Покласти на посольства України в Словаччині, Чехії, Угорщині і Польщі організацію серії публікацій у ЗМІ країн перебування щодо позиції України в питанні русинства. Забезпечити посольства України в зазначених країнах необхідними для організації публікацій матеріалів. Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Національна академія наук України. 1996 рік 2. Здійснити систему заходів, спрямованих зміцнення позицій українськості Закарпаття (мова, культура, добір кадрів та ін.), інтеграції його населення в соціально-політичний та духовно-культурний простір України. Створити міжвідомчу групу, на яку покласти координацію діяльності міністерств і відомств у цьому напрямку. Міністерство культури і мистецтв України, Міністерство освіти України, Закарпатська обласна Держадміністрація 1996 – 1997 роки. 3. Запобігти проведенню локальних референдумів з метою виявлення “самоідентифікації” українців Закарпаття ( русини чи українці), зважуючи, по-перше, на наукову некоректність постановки такого питання в принципі і, по-друге, на живу традицію давньої самоназви “русин”, що може вплинути на результати такого опитування та подальшу політичну інтеграцію його наслідків (проведене у Східній Словаччині подібне опитування дало так звані “законні підстави” для визнання русинів Словаччини окремою нацією). Закарпатська обласна Держадміністрація Постійно 4. Створити постійну міжвідомчу групу з координації вивчення проблем русинства. Національна академія наук України, Міністерство освіти України, Міністерство культури і мистецтв України, Державний комітет України у справах національностей та міграції. 1996 рік. 5. Провести наукову експертизу і внести необхідні уточнення до проектів Переліків національностей і мов з метою розробки на цій основі остаточного варіанту Словників національностей і мов України. Національна академія наук України, 1996 рік. 6. Здійснити наукові розробки з наступним широким висвітленням етнічних, лінгвістичних, культурологічних та політичних аспектів історії українців-русинів Закарпаття як складової частини історії українського етносу. Національна академія наук України, Міністерство освіти України. 1996 – 1997 роки. 7. Використовувати повноваження, які надаються органам місцевого самоврядування згідно з розділом ХІ Конституції України, а також Законом України “Про засади місцевого самоврядування в Україні” (після затвердження його Верховною Радою України) з метою вирішення мовно-культурних проблем регіону в рамках компетенції органів місцевого самоврядування Закарпатської області. Органи місцевого самоврядування Закарпатської області, Закарпатська Обласна держадміністрація. Постійно 8. Здійснити систему заходів щодо ідеологічної, матеріальної, кадрової і культурної підтримки українських громад Східної Словаччини, Угорщини, Румунії, Югославії, Польщі відповідно до сфери своєї компетенції. Міністерство закордонних справ України, Державний комітет України у справах національностей та міграції, Міністерство культури і мистецтв України, Міністерство освіти України, Міністерство інформації України, Товариство “Україна”. 1996 – 1997 роки. 9. Розширити подачу в засобах масової інформації матеріалів про Закарпаття, акцентуючи увагу на тому, що цей регіон є споконвічною українською землею, а місцеві українці – невід’ємною частиною української нації. Міністерство інформації України, Державний комітет телебачення і Радіомовлення України 1996 – 1997 рр. 10. Здійснити попереджувально-роз’яснювальну роботу з лідерами та активістами руху “політичного русинства”, спрямовану на запобігання розширенню його впливу та недопущення створення політичних структур з чітко вираженою сепаратистською спрямованістю. Застосувати до членів зареєстрованого обласного “Товариства карпатських русинів” та створеного ним “тимчасового уряду” відповідні норми чинного адміністративного та кримінального (ст. 187 – 8 КК України) законодавства. Застосувати заходи адміністративного впливу щодо функціонерів зареєстрованих на території області районних і міських осередків “Товариства” (мм. Ужгород, Мукачево, Свалява) у випадку порушення ними вимог Закону України “Про об’єднання громадян”. Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Закарпатська обласна держадміністрація. Постійно.

Ответов - 0полная версия страницы